Directie

JONA MUYLAERT

Ik ben Jona. Met veel plezier en enthousiasme zet ik, samen met je kind, de context en het voltallige team onze schouders onder het uitbouwen van een tweede veilige thuisomgeving. Een plaats waar je kind zich kan ontwikkelen op eigen tempo en in alle veiligheid.

Onze waarden vormen de leidraad in het nemen van beslissingen. Rekening houdend met elke betrokken partij waarbij we extra oog hebben voor het welbevinden van de begeleiders, het kind en jongere.

Contactgegevens

Directie@mfcnova.be 

09 394 67 00