Doelgroep

  • ASS: voor kinderen en jongeren binnen het lager en secundair onderwijs
  • Sensoriële beperking (spraak en/of taalstoornis en slechthorenden): voor kinderen binnen het lager onderwijs