Financieel

Door de regelgeving omtrent het Groeipakket is het gebruikelijk dat in bepaalde gevallen van verblijf in het begin van de maand door de uitbetaler 2/3 van alle gezinsbijslagen van het Groeipakket aan het MFC wordt gestort.

Is de te betalen bijdrage op het einde van de maand hoger dan de 2/3 van het Groeipakket  die het MFC in het begin van de maand ontving, dan moet de gebruiker/zijn ouders/wettelijk vertegenwoordiger het verschil aan de het MFC bijbetalen. In het andere geval moet het MFC terugbetalen.

Ouders/voogden brengen bij de opstart van hun kind de uitbetaler van het Groeipakket op de hoogte.