De Zon

In onze zorggroep bieden we begeleiding aan 12 jongeren van het kleuter en lager onderwijs. Het is een verticale werking, dit in functie van de noden van het kind.

De leefgroepswerking steunt op een leefgroepsstructuur om duidelijkheid & rust te creëren.

Zo zijn enkele dagdagelijkse zaken voor gestructureerd :

  • tijdsindeling van de dag

  • zitplaatsen aan tafel

  • slaapplaatsen / kamers

Er wordt veel belang gehecht aan het oefenen van allerlei vaardigheden; zichzelf leren wassen, lichaamshouding, zelfredzaamheid, zelfstandig leren fietsen, huishoudelijke taken,… Dit steeds rekening houdend met de mogelijkheden van de kinderen.

Middelen zoals visualisatie, oog hebben voor non-verbale taal, creëren van een positieve groepssfeer met een gezonde dosis humor, zijn onmisbaar in onze werking. Onze zorggroep biedt ook een waaier aan ontspanningsmogelijkheden zowel binnen als buiten