Hulpverlening

Hoe kan je bij ons starten?

Om aanspraak te kunnen maken op de werking van het multifunctionele centrum heeft het kind een indicatiestelling van de Intersectorale Toegangspoort nodig. Enkel een multidisciplinair team (MDT) kan een dossier opmaken. Dit omdat ons MFC onder de Niet Rechtstreek Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJH) valt.

MDT’s kan je contacteren via de CLB’s (centra voor leerlingenbegeleiding), de mutualiteit, het COS (centrum ontwikkelingsstoornissen), kinderpsychiatrische settings, consulent van de jeugdrechtbank….

Om de zorgvraag beter te verkennen zullen zowel de ouders als het kind samen uitgenodigd worden op een kennismaking- en intakegesprek. Dit gebeurt bij voorkeur wanneer er een vooruitzicht is op een begeleidingsmogelijkheid. Op basis van dit gesprek en de aanwezige verslaggeving wordt bepaald in welke werking of zorggroep het kind/de jongere de meest aangepaste begeleiding kan krijgen

Toevoegen welke modules hulpverlening we aanbieden:

Aangeboden modules NRTJH:

  • Verblijf 5/7
  • Schoolvervangende dagopvang
  • Schoolaanvullende dagopvang
  • Vakantie werking